środa, 13 lutego 2013

Skróty klawiaturowe w Google Chrome

Od naszego ostatniego wpisu w którym zebraliśmy skróty klawiaturowe obsługiwane przez przeglądarkę Google Chrome dla Windows minęło sporo czasu, przeglądarka rozwinęła się no i obsługuje teraz znacznie więcej skrótów.
Postanowiliśmy za Waszą sugestią opublikować to co wiemy w jednym miejscu.
Staraliśmy się nie przeoczyć żadnego skrótu:


Ctrl+N Otwórz nowe okno.
Ctrl+T Otwórz nową kartę.
Ctrl+Shift+N Otwiera nowe okno w trybie incognito.
Ctrt+O Otwiera w Google Chrome plik z komputera.
Ctrl+link Otwiera link w nowej karcie w tle
(to samo uzyskamy klikając link środkowym klawiszem myszki)
 Ctrl+Shift+link Otwiera link w nowej karcie i przełącza na nią
(to samo uzyskamy klikając link środkowym klawiszem myszki z przytrzymanym Shift)
Ctrl+Shift+T Ponownie otwiera ostatnią zamkniętą kartę.
Google Chrome pamięta 10 ostatnio zamkniętych kart.
Ctrl+1 do Ctrl+8 Przełącza widok na kartę znajdującą się na pozycji o danym numerze na pasku kart.
Ctrl+9 Przełącza widok na ostatnią kartę.
Ctrl+Tab
Ctrl+PgDown
Przełącza widok na następną kartę.
Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+PgUp
Przełącza widok na poprzednią kartę.
Alt+F4
Ctrl+Shift+W
Zamyka bieżące okno.
Ctrl+W
Ctrl+F4
Zamyka bieżącą kartę lub wyskakujące okienko.
Kliknij kartę środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy Zamyka klikniętą kartę.
Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij i przytrzymaj strzałkę Wstecz bądź Dalej na pasku narzędzi przeglądarki. Wyświetla historię przeglądania w danej karcie.
Naciśnij klawisz Backspace lub jednocześnie klawisz Alt i klawisz strzałki w lewo. Wchodzi na poprzednią stronę w historii przeglądania w danej karcie.
Naciśnij kombinację klawiszy Shift+Backspace lub jednocześnie klawisz Alt i klawisz strzałki w prawo. Wchodzi na następną stronę w historii przeglądania w danej karcie.
Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij strzałkę Wstecz, strzałkę Dalej bądź przycisk Przejdź na pasku narzędzi. Możesz także kliknąć dowolny z tych przycisków środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy. Otwiera w nowej karcie w tle stronę docelową dostępną po kliknięciu danego przycisku.
Kliknij dwukrotnie pusty obszar na pasku kart. Maksymalizuje lub minimalizuje okno.
Alt+Home Otwiera stronę główną w bieżącym oknie.
Alt+F lub Alt+E lub F10 Otwiera menu Chrome , które pozwala dostosowywać i kontrolować ustawienia Google Chrome.
Ctrl+Shift+B Włącza i wyłącza pasek zakładek.
Ctrl+H Otwiera kartę Historia.
Ctrl+J Otwiera kartę Pobrane pliki.
Shift+Esc Otwiera Menedżera zadań Google Chrome.
Shift+Alt+T Uaktywnia pierwsze narzędzie na pasku narzędzi przeglądarki. Następnie można przechodzić po pasku narzędzi przy użyciu następujących skrótów:

Naciśnij Tab, Shift+Tab, Home, End, strzałkę w prawo lub strzałkę w lewo, aby przenosić aktywność na inne elementy paska narzędzi.

Naciśnij Shift+F10, aby zobaczyć powiązane menu kontekstowe (np. historię przeglądania w przypadku przycisku Wstecz).

Naciśnij Esc, aby ponownie uaktywnić stronę zamiast paska narzędzi.
F6
Shift+F6

Uaktywnia następny panel dostępny z klawiatury. Panele obejmują:

- Podświetlenie URL-a na pasku adresu
- Pasek zakładek (jeśli jest widoczny)
- Główną zawartość strony (łącznie z paskami informacyjnymi)
- Pasek pobranych plików (jeśli jest widoczny)
Ctrl+Shift+J Otwiera Narzędzia dla programistów.
Ctrl+Shift+Delete Otwiera okno dialogowe Wyczyść dane przeglądarki.
F1 Otwiera Centrum pomocy w nowej karcie.
Ctrl+Shift+M Przełącza widok między wieloma użytkownikami.
W pasku adresu możesz używać następujących skrótów:
Wpisz wyszukiwane hasło, a potem naciśnij Enter. Wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki dla Chrome.
Wpisz słowo kluczowe wyszukiwarki, naciśnij spację, wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter. Wyszukiwanie, używając wyszukiwarki wywołanej słowem kluczowym.

Konfiguracja na karcie: chrome://settings/searchEngines
Rozpocznij wpisywanie adresu URL strony (działa np. na allegro.pl), następnie po wyświetleniu podpowiedzi naciśnij klawisz Tab i wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij klawisz Enter. Wyszukiwanie z wykorzystaniem wyszukiwarki na stronie z podanego adresu.
Ctrl+Enter Dodaje www. i .com do tekstu wpisanego w pasku adresu i otwiera powstały URL.
Wpisz URL, a potem naciśnij Alt+Enter. Otwiera URL w nowej karcie.
Ctrl+L
Alt+D
Podświetla URL w pasku adres.
Ctrl+K
Ctrl+E
Umieszcza znak „?” w pasku adresu. Wpisz wyszukiwane hasło po tym znaku, by przeprowadzić wyszukiwanie, używając domyślnej wyszukiwarki w Chrome.
Naciśnij jednocześnie Ctrl i strzałkę w lewo.
Przenosi kursor do poprzedniego kluczowego hasła w pasku adresu.
Naciśnij jednocześnie Ctrl i strzałkę w prawo. Przenosi kursor do następnego kluczowego hasła w pasku adresu.
Ctrl+Backspace Usuwa kluczowe hasło przed kursorem w pasku adresu.
Zaznacz wpis w menu rozwijanym paska adresu za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze, a następnie naciśnij kombinację klawiszy Shift+Delete. Usuwa wpis z historii przeglądania, jeśli to możliwe.
Kliknij wpis w menu rozwijanym paska adresu środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy. Otwiera wpis w nowej karcie w tle.
Naciśnij klawisz Page Up lub Page Down, gdy widoczne jest menu rozwijane paska adresu. Zaznacza pierwszy lub ostatni wpis w menu rozwijanym.
Skróty dla wyświetlanych stron internetowych:
Ctrl+P Drukuje bieżącą stronę.
Ctrl+S Zapisuje bieżącą stronę.
F5
Ctrl+R
Ponownie wczytuje bieżącą stronę.
Esc Zatrzymuje wczytywanie bieżącej strony.
Ctrl+F Otwiera pasek wyszukiwania.
Ctrl+G
F3
Znajduje następne wystąpienie tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania.
Ctrl+Shift+G
Shift+F3
Shift+Enter
Znajduje poprzednie wystąpienie tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania.
Kliknij środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy na stronie www. Włącza automatyczne przewijanie. Gdy ruszasz myszą, strona automatycznie przewija się w tym samym kierunku.
Ctrl+F5
Shift+F5
Wczytuje ponownie bieżącą stronę, ignorując zawartość pamięci podręcznej.
Alt + link. Pobiera obiekt docelowy linku.
Ctrl+U Otwiera kod źródłowy bieżącej strony.
Przeciągnij link na pasek zakładek. Zapisuje link jako zakładkę.
Przeciągnij link do karty. Otwiera link w karcie.
Przeciągnij link do pustego obszaru na pasku kart. Otwiera link w nowej karcie.
Przeciągnij link poza pasek kart. Otwiera kartę w nowym oknie.
Przeciągnij link do karty istniejącego okna. Otwiera kartę w istniejącym oknie.
Naciśnij Esc podczas przeciągania karty. Umieszcza kartę w pierwotnym położeniu.
Ctrl+D Zapisuje bieżącą stronę internetową jako zakładkę.
Ctrl+Shift+D Zapisuje wszystkie otwarte strony jako zakładki w nowym folderze.
F11 Otwiera stronę w trybie pełnego ekranu.
Aby zakończyć tryb pełnego ekranu, ponownie naciśnij F11.
Ctrl i +
Ctrl i obróć kółko myszy w górę
Powiększa całą zawartość strony.
Ctrl i -
Ctrl i obróć kółko myszy w dół
Pomniejsza całą zawartość strony.
Ctrl+0 Przywraca normalny rozmiar całej zawartości strony.
Spacja Przewija stronę internetową w dół.
Home Przechodzi do góry strony.
End Przechodzi na dół strony.
Naciśnij Shift i obróć kółko myszy. Przewija stronę w poziomie.
Skróty edytorskie:
Ctrl+C Kopiuje podświetloną treść do schowka.
Ctrl+V
Shift+Insert
Wkleja treść ze schowka.
Ctrl+Shift+V Wkleja treść ze schowka bez formatowania.
Ctrl+X lub Shift+Delete Kopiuje podświetloną treść do schowka i usuwa ją z pola.


Pominęliśmy jaki skrót? Nie czekaj, napisz w komentarzu, a dopiszemy go do powyższej listy.

0 komentarze:

Prześlij komentarz