czwartek, 24 marca 2011

Specjalne adresy URL dla Chrome

Przeglądarka Chrome posiada specjale adresy URL, które zamiast strony lub plików z sieci otwierają specjalne strony narzędziowe, informacyjne wbudowane w przeglądarkę. Oto zebrane w jednym miejscu komendy-adresy wraz z krótkim opisem. (niektóre działają tylko z konkretnymi wersjami przeglądarki)

about:about - List of about pages.
about:appcache-internals - HTML 5 Application Cache diagnostics.
about:blob-internals
about:blank - Shows a blank HTML document.
about:cache - A list of all the web pages cached by Google Chrome.
about:conflicts - Modules loaded into the main process and ones to load later
about:crash - Crash the active tab.
about:credits - Credits, and licenses for all software used to make Chrome.
about:dns - DNS prefetching engine diagnostics.
about:flags - Experimental browser features.
about:gpu - Graphics card information, used to assist in GPU debugging.
about:gpucrash
about:gpuhang
about:hang
about:histograms - Detailed technical metrics.
about:inducebrowsercrashforrealz - Crashes the Google Chrome browser.
about:kill
about:memory - Memory used.
about:network - network info
about:net-internals - Network diagnostics. with disable support for diagnostics.
about:plugins - List of installed plugins (not extensions)
about:sandbox
about:shorthang - Hangs the tab's process, making it become unresponsive.
about:stats
about:sync - Synchronization engine diagnostics.
about:sync-internals
about:tasks
about:tcmalloc - Stats as of last page load.
about:terms - Terms of service.
about:view-http-cache - Cached HTTP objects.
about:version - Version info and the command line options used to launch.

chrome://about/about - List of about pages.
chrome://about/credits - same as about:credits
chrome://about/ipc
chrome://appcache-internals/
chrome://blob-internals/
chrome://bookmarks/ - Bookmark manager.
chrome://bugreport/
chrome://cloudprintresources/
chrome://conflicts/
chrome://constrained-test/
chrome://crashes/
chrome://chromewebdata/
chrome-devtools://devtools/
chrome://downloads - Download manager.
chrome://extensions - Extensions manager.
chrome://extension-icon/
chrome://favicon/
chrome://flags/ - experimental browser features
chrome://gpu-internals/
chrome://history - history page
chrome://history2/ - history page version 2
chrome://keyboard/
chrome://net-internals/ - Network diagnostics. with disable support
chrome://newtab - New Tab page.
chrome://newtab/#mode=app-launcher
chrome://plugins/ - List of installed plugins (not extensions),
chrome://print - Print Preview.
chrome://settings - Settings manager.
chrome://settings/about - about chrome
chrome://sync-internals/
chrome://textfields/
chrome://view-http-cache/ - Cached HTTP objects.

view-cache:url - Shows some under-the-hood cache details.
view-source:url - Displays the source code of the URL specified.

A dodatkowo strony dla systemu CHROME OS

chrome://about/os-credits
chrome://activationmessage/
chrome://filebrowse/ - a tab version of the content browser
chrome://imageburner/
chrome://keyboardoverlay/
chrome://mediaplayer/
chrome://mobilesetup/
chrome://register/
chrome://slideshow/
chrome://system/
chrome://userimage/
file:///media/ - usb drive/sd card browser in a tab

0 komentarze:

Prześlij komentarz